MILJÖ ÄR A OCH O 

Istället för biltvätt på gatan

"Tvätta din bil i en gör-det-själv-anläggning eller i automatisk biltvätt. På dessa anläggningar ställs krav på rening av tvättvattnet innan det leds vidare till Ryaverket. Dessutom ska alla automatiska biltvättar använda bil schampo och avfettningsmedel som uppfyller miljö - förvaltningens krav." Detta är ett utdrag ur Miljöförvaltningens faktablad. Dessa miljökrav uppfyller vi på ECOtvätt i Landvetter!

Varför tvätta bilen hos en miljömärkt anläggning?

I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar per år, 10 miljoner av dessa sker på en biltvätt men hela 20 miljoner är så kallade "fultvättar". Fultvättar är biltvättarna som sker hemma på gatan eller parkeringen, där smutsvattnet med miljöfarliga tungmetaller och gifter rinner ner i dagvattenbrunnarna och rakt ut i närmsta vattendrag som bäckar, sjöar, åar och hav. I en fordonstvätt, däremot, separeras vattnet från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk.
 
– Smutsen på bilarna innehåller oljerester och tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium. Om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Att tvätta bilen på en biltvätt är det minsta vi kan göra för naturen, säger Pär Gustafsson, chef för avdelningen Avloppsrening på NSVA.